Lisbeth Capion Psykoterapeut og Coach

s 1

Hvad er organisk psykoterapi?

Organisk Psykoterapi er teoretisk funderet i kropterapien og gestaltterapien
og inspireret af eksistentiel psykoterapi ved Irvin Yalom.
Det er ikke navnet på en bestemt teori, men mere en betegnelse for et helhedssyn
på en terapi, hvor krop og psyke hænger uløseligt sammen, udgør et organisk hele.
Terapien går overordnet ud på at få de energier, der er bundet af vores livshistorie
frigivet og virke til gavn for det hele menneske.
 

Organisk Psykoterapi handler om at være nærværende tilstede i sit eget liv. At tage
ansvar for hvem man er, og hvordan man er det. Det handler om kontakt, relationer,
om livsenergi, glæde og handlekraft.
Når du som klient støttes i at være dig selv, at mærke dig selv lige som du er, at tage
vare på dig selv og ansvar for dig selv, får du mulighed for at opleve: Jeg er ok, ligesom
jeg er  –  det giver grobund for personlig vækst, udfoldelse, selvværd og livsglæde.

1 1
 

Lisbeth Capion  - Bøged Strandvej 23 - Jungshoved - 4720 Præstø - +45 29 43 53 03